طراحی تیزر ، انیمیشن ، تدوین ، فیلم کوتاه و جلوه های ویژه و کار با فتوشاپ